Frankfurt’ta 8 Mart’ın Rengi Kadın

0

FRANKFURT – 8 Mart’ta gün boyunca Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler 3 kısımdan oluştu.

Birinci kısımda kent merkezi Zeil’de biçok kadın kurumunun katıldığı bir miting gerçekleştirildi. Bu miting Yeni Kadın ve ADKH gibi kurumların içinde yer aldığı 8 Mart Kadın Platformu tarafından organize edildi. 150 kişinin üzerinde bir kitle katılımının olduğu miting saat 14:00’de başladı. 8 Mart kadın platformu bileşenlerinin konuşma yaptığı mitingde ayrıca oldukça ilgiyle izlenen davul gösterisi gerçekleştirildi.

Mitingin ardından gerçekleştirilen yürüyüş etkinliklerin ikinci kısmını oluşturdu. Zeil’de yürüyüşe başlayan kitle DGB sendika binasının önüne kadar yürüdü. Büyük bir coşku ile gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 400 kişi katıldı. 8 Mart Kadın Platformunun düzenlediği yürüyüşte sık sık uluslararası dayanışma ve kadın kimliğinin özgürleşmesine ve kadına dair şidetin son bulmasına yönelik sloganlar atıldı. Yürüyüş DGB binası önünde sonra erdi.

Gün boyu süren etkinliklerin son kısmını, KAGEF derneğinde gerçekleştirilen etkinlik oluşturdu. Yaklaşık 40 kadın katılımcının yer aldığı etkinliği Yeni Kadın ve ADKH düzenledi. Etkinlik kapsamında din ve cinsellik, kadın ve emek, özgüven ve örgütlenme konularının tartışıldığı 3 ayrı taartışma grubu oluşturuldu. Çalışma gruplarında tartışmaların oldukça canlı olduğu gözemlendi. Ardından her çalışma grubu temsilcileri tartışma konuları bağlamında sunu gerçekleştirdiler. Sunumlar sırasında da canlı ve renkli tartışmalar yaşandı. Katılımcı kadınlar böylesi etkinlikliklerin devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Erkek ve kadınların ortak emeği ile örgütlenen kadın etkinliği olumlu tepkilerin ardından, kurum temsilcilerinin son konuşmaları ile son buldu.

KADININ RENGİ VE SESİ GENİŞLEMELİ

Etkinlik sonrası Yeni Kadın MYK temsilcisi İmran Öcal’ın görüşlerine başvurduk. ‘Uzun bir aradan sonra böylesi bir etkinlik gerçekleşti. Ortak olması ayrı bir başarı. Düzenleyenler açısından olumlu sonuçları var. Bundan sonra bu tür etkinliklere devam edilecek. Önemli olan diğer kurumlarla ortak çalışmaların yapılabilmesi, kadın dayanışmasının güçlendirilmesi ve kadının rengini ve sesini geniş kadın yığınlarını içine alacak şekilde genişletebilmek,ki kararımız-kararlılığımız  bu yönde.Bu tür ortak etkinliklerin  kadın kitlesi üzerinde önemli oranda bir moralve motivasyon oluşturduğu  kanaatindeyim. Kadınların da bu türden ortak çalışmaların devam ettirilmesi noktasında  talepleri var. Kadın mücadelemiz bu yönüyle devam edecektir. Burada tüm emeği geçen arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum.’

ALEVİ KADINLAR BİRLİĞİ ETKİNLİĞİ

9 Mart günü de,Hessen Alevi Kadınlar Birliği’nın organize ettiği geceye katılım sağladık.İnformasyon masamızı da açtığımız etkinlikte Yeni Kadın adına mesajımızı da okuduk.200’den fazla katılımcının hazır bulunduğu gecede,AAKB başkanı Özlem Akgül,AABF inanç kurulundan Ana Narin Gülçiçeği,AABF Hessen bölgesi ve AKB üyesi Birsen Bektaş,AABF Hessen Bölge sekreteri Neriman Aktaş  konuşma yaptılar. Gecede değişik müzik grupları,Pınar Aydınlar,10.Köy Tiyatro ekibi ve Kagef bünyesinde çalışmalarını yürüten Mavi Yelken Sahnesi de sahne aldılar.Mavi Yelken Sahnesi Kadının Çığlığı adlı oyunuyla,kadının sesini,rengini ve mücadelesini sergileyerek 8 Mart’ta kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergiledi.

Hessen Alevi Kadınlar Birliği Yönetim Kurulunun sahneye çeğrılmasından sonra,YK başkanı Hülya Yaman kısa bir konuşma yaparak;’’İnsanlığa yürümeyi biz kadınlar öğretmişiz,konuşmayı da,bağda-bahçede bulduğumuz ve yetiştirdiğimiz hasatları daha kolay toplayabilmek-işleyebilmek için üretim aletlerini de biz icad etmişiz.Yetmemiş,ateşi de biz bulmuşuz ama o ateşin başında ilk yakılanlar biz kadınlar olmuşuz yine.Tarihi-tarihimizi bizim adımıza,bize rağmen ve istedikleri şekilde yazanlar hep erkekler olmuş.Bu becerilerimiz-buluşlarımız-emeklerimiz hep erkekler hanesine yazılmış,çoğumuz yüzyıllarca yarattığımız bu değerlerin bize ait olduğunu bişmemişiz.Ama tüm bunlara rağmen;

Özel mülkiyet olarak görülmemize,üretim araçlarına el konulmasına,bedenimiz erkek tahakkümü altına

Alınmasına rağmen ve bunlara karşı,tarihimiz,emeğimize,kimliğimize,bedenimize sahip çıkma mücadelesinin tarihi olmuştur.Ve biz artık kendi tarihimizi kendimiz yazıyoruz.İşte 8 Mart 1857 de tarihe geçmiş mücadele günlerimizden- isyanın adıdır.129 kadın emekçinin katledildiği ve ama bayraklarını bugün bize devrettikleri  bu günde,AKB-Hessen yönetimi olarak en içten kadınca duygularımızla ve devrimci bir ruhla sizleri selamlıyor,yüreği kavgadan ve kadından yana çarpan herkesin bu isyan ve mücadele gününü kutluyoruz.’diyerek kitleyi selamladı.Çekilen halayların ardından sahneye çıkan 10.Köy tiyatro ekibinin sunduğu skeçle gece sona erdi.

Paylaş...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someone